Tlumočíme nejenom na obchodních schůzkách, ale také na mezinárodních konferencích

Simultánní tlumočení neboli současné překládání je preferováno na mezinárodních konferencích, kde řečníci mluví a překladatel jejich projev současně překládá do požadovaného jazyka. Je obvyklé, že je překlad prováděn s malým zpožděním, to je ovšem logické. Musí se předvídat projev řečníka a překladatel uvádí jeho slova na pravou míru a stručněji.
V případě simultánního tlumočení se používají v drtivé většině případů technické prostředky, jako jsou sluchátka s mikrofonem a také řečnické kabiny, ve kterých mají překladatelé absolutní klid pro svou práci.

Šeptání je také způsob!

Simultánní tlumočení je výhodné také šeptem mezi klientem a překladatelem, neboli z ucha do ucha. Říká se mu šušotáž, tento výraz byl odvozen z francouzštiny. Široké využití má při filmových festivalech, sportovních utkáních anebo při seminářích