Datum narození prozradí mnoho

Indiánští učenci se odjakživa zajímali o vše živé, o rostliny, zvířata i člověka. Ze všech třech jmenovaných se ale nejvíce upnuli právě na zvířata. Považovali je za posvátnost a hledali cesty, jak propojit zvířecí zručnost s lidskou moudrostí. Při vymýšlení indiánského horoskopu se kromobyčejně zajímali o data narození lidí a přesně daným obdobím roku přidělovali po předchozím pečlivém uvážení jednotlivá zvířata.

Odkrývá zřejmé i skryté vlastnosti

Po nahlédnutí do tohoto kalendáře je na první pohled patrné, že téměř v samých superlativech popisuje pravděpodobně zřejmé povahové rysy člověka. I Vy po jeho přečtení možná dospějete k názoru, že se jedná jen o sumarizaci vlastností, které jste na sobě už dávno zpozorovali. Nicméně po podrobném prozkoumání můžete přijít na to, že mezi řádky se skrývá i nevyřčené poselství.